De motor wordt geregeld door een interactief regelsysteem dat bestaat uit Motronic, de katalysator en een zuurstofsensor, die extreem effectief werkt om te garanderen dat schadelijke substanties in het uitlaatgas optimaal worden gereduceerd. Een katalysator met een metalen drager en edelmetalen zoals palladium en rhodium op het oppervlak wordt gebruikt voor de uitlaatgasreiniging.
Deze edelmetalen hebben een katalytisch effect en zetten schadelijke stoffen zoals koolmonoxide, koolwaterstof en distikstofmonoxide om in minder schadelijke stoffen. De verhouding lucht/brandstof in het verbrandingsproces is belangrijk voor de efficiëntie van de katalysator. Een verhouding van 14.7 delen lucht op een deel brandstof is hier ideaal geschikt voor.
De zuurstofsensor meet de resterende zuurstof in het uitlaatgas en stuurt de noodzakelijke correctiesignalen naar de regeleenheid voor de samenstelling van het mengsel. Dit garandeert continu milieuvriendelijke eigenschappen van het uitlaatgas.
Gereguleerde katalysators geïnstalleerd in prestatiegerichte uitlaatsystemen met een aantrekkelijk geluid vormen een optimale synthese voor moderne motorfiets, zowel voor de motorrijder als het milieu.
+ Lees meer

Nog meer gedetailleerde technologie

spinner