FAQ over de intelligente noodoproep.

1. Wat is de status van mijn privacy? Worden gegevens zoals snelheid en routepunten opgeslagen?

In het geval van een ECALL-activering, verstuurt het systeem alleen snelheidsonafhankelijke gegevens, die vereist zijn voor de directe assistentie, naar het BMW Callcenter. Overeenkomstig kan het voertuig alleen worden gelokaliseerd bij een actieve noodoproep. In dit geval is het niet mogelijk om conclusies te trekken over de gereden snelheid.

2. Welke gegevens worden in het geval van een actieve noodoproep naar het BMW Callcenter verstuurd?

In het geval van een handmatige activering van de noodoproep wordt er een versleutelde gegevensregistratie verstuurd naar het BMW Callcenter. Dit bevat bijvoorbeeld het voertuigidentificatienummer, het mobiele telefoonnummer van de vooraf geïnstalleerde SIM-kaart, de tijdstempel van de activering, het type noodoproep (handmatig of automatisch), de huidige positie en de rijrichting.

3. Worden er extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de intelligente noodoproep (bijv. roamingkosten)?

De intelligente noodoproep is voor een onbeperkte periode beschikbaar en kan gebruikt worden zonder dat er extra mobiele kosten in rekening worden gebracht, bijv. roaming in de beschikbare Europese landen (zie netwerkdekking: bmw-motorrad.com/ecall of http://www.bmw-motorrad.com/com/de/technology_detail/safety/item_ecall.html).

4. In welke situaties kan intelligente noodoproep worden gebruikt?

De intelligente noodoproep kan in elke noodsituatie worden gebruikt. Als je bijvoorbeeld getuige bent van een ongeluk, je niet goed voelt, het voertuig niet in orde is of indien je andere ondersteuning nodig hebt.

5. Is er een limiet betreffende hoe vaak een ECALL kan worden geactiveerd?

In noodsituaties zijn er geen beperkingen voor hoe vaak een noodoproep kan worden geactiveerd. Als de automatische noodoproep bijvoorbeeld tijdens een niet ernstig ongeluk werd onderbroken gedurende het aftellen, kan de handmatige noodoproep via de SOS-knop worden gestart (bijv. als je na bepaalde tijd mogelijk letsel herkent). 

 

6.Hoe wordt gegarandeerd dat ongelukken correct worden gedetecteerd?

Intelligente noodoproep bevat uitgebreide sensorsystemen en robuuste algoritmes voor de detectie van ongelukken, die zo veilig mogelijk zijn gemaakt tijdens verschillende voertuigtesten. Daarom kan het worden uitgesloten dat er tijdens algemene rijsituaties, bijv. het overrijden van kuilen of obstakels zonder schade aan het voertuig of een "val" tijdens de stationaire staat van het voertuig, een noodoproep wordt geactiveerd. 

Voorwaarden voor automatische activering zijn

·       Een hellingsgraad bij een snelheid van > 10 km/h

·       Een hellingsgraad na het remmen vanuit een snelheid van > 10 km/h

·       Een botsing met een obstakel/voertuig vanuit een gedefinieerde snelheid, ongeacht de persoonlijke snelheid (bijv. als de motorfiets door een andere weggebruiker wordt geraakt indien de motorfiets is geparkeerd)

7. Hoe wordt het verschil gemaakt tussen een niet ernstig en een ernstig ongeluk?

Dankzij de intelligente noodoproep beschikt de motorfiets over een systeem dat op betrouwbare wijze het verschil kan detecteren tussen een niet ernstig en een ernstig ongeluk. Het systeem gebruik bijvoorbeeld informatie van de sensoren voor acceleratie en de hellingshoek.   

 

8. Onder welke omstandigheden kan de handmatige noodoproep worden geactiveerd?

Voor een handmatige activering van de noodoproep is het noodzakelijk om te garanderen dat het voertuig stabiel is en de contactsleutel is ingeschakeld. Wij raden tevens aan dat je de motor uitschakelt en je helm verwijdert om de best mogelijk spraakkwaliteit met het BMW Callcenter mogelijk te maken.

 

9. In welke situaties wordt de reddingsketen geactiveerd?

In het geval van automatische activering wordt de reddingsketen vanwege veiligheidsredenen altijd geactiveerd indien er een noodoproep binnenkomt. De noodoproep kan alleen voorkomen worden door, in het geval van een niet ernstig ongeluk, de SOS-knop tijdens de kortdurende aftelling in te drukken (weergave in het instrumentenpaneel en een akoestisch signaal). Zodra er contact met het BMW Callcenter is gemaakt, is de agent verplicht om hulp te sturen vanwege de automatische activering.

 

In het geval van een handmatige activering is het noodzakelijk om de callcenter-agent te woord te staan. Als de agent te horen krijgt dat medische hulp noodzakelijk is, zal de agent de reddingsketen activeren. Afhankelijk van de situatie kan de reddingsketen vanwege veiligheidsredenen worden geactiveerd, indien je niet met de agent praat of niet in staat bent om met de agent te praten.

 

10. Wat zijn de beperkingen voor de intelligente noodoproep?

Een voorwaarde voor het maken van een noodoproep is de beschikbaarheid van een mobiel telefoonnetwerk. Als er geen mobiel telefoonnetwerk beschikbaar is, kan er geen verbinding worden gemaakt met het BMW Callcenter. De installatiepositie van de module voor de mobiele telefoon in het voertuig is voornamelijk geselecteerd om functionaliteit te garanderen, zodat de werkzaamheid van het systeem zo lang mogelijk behouden blijft, zelfs in het geval van ernstige ongelukken. Als het systeem zelf is vernietigd tijdens een ernstig ongeluk, kan een noodoproep niet worden geactiveerd.

 

11. Hoe kan ik ervoor zorgen dat er geen noodoproep wordt geactiveerd?

Zowel handmatig geactiveerde noodoproepen en noodoproepen geactiveerd door niet ernstige ongelukken kunnen onderbroken worden door de SOS-knop ingedrukt te houden tijdens het aftellen. In het handmatige geval, wordt de verbindingsopbouw onderbroken als de reis wordt hervat of door de ontsteking uit te schakelen. Oproepen die zijn geactiveerd door ernstige ongelukken kunnen niet worden onderbroken. In dit geval telt elke seconde en de reddingsketen zal zo snel mogelijk worden geactiveerd.

 

12. Hoe kan ik controleren of het systeem werkt?

In principe is het niet nodig om het systeem te testen. In het geval van technische fouten, zal er een bericht verschijnen in het instrumentenpaneel. Indien vereist kan de klant het systeem natuurlijk zelf testen. Het is voldoende om hiervoor kort op de SOS-knop te drukken terwijl de motorfiets stil staat. Het aftellen begint (akoestisch signaal & weergave in het instrumentenpaneel), zodat de oproep binnen korte tijd geannuleerd kan worden zonder dat er verbinding met het BMW Callcenter wordt gemaakt.  Als er echter toch een noodoproep wordt gemaakt, is het belangrijk om met de callcenter-agent te spreken, om uit te leggen dat het een "systeemtest" was.

 

13. Hoe wordt het systeem onderhouden.

Het systeem is onderhoudsvrij. Na de initiële instelling wordt het systeem in regelmatige intervallen bijgewerkt indien er mobiele telefoon-/GPS-ontvangst bestaat en het contact is ingeschakeld (bijv. tijdens het rijden).

 

14. Hoe kan ik de taal wijzigen die gebruikt wordt door de callcenter-agent?

Een voordeel van de intelligente noodoproep is dat je door de gekwalificeerde BMW callcenter-agent wordt aangesproken in de taal die je hebt geselecteerd. Dit is vooral belangrijk om een goede informatieoverdracht te garanderen tijdens noodsituaties. De fabrieksingestelde taal is afhankelijk van het land. Aangezien de gewenste "ECALL-taal" onafhankelijk van de taalinstellingen van het instrumentenpaneel wordt ingesteld, kan alleen een geautoriseerde BMW Motorrad Retailer de gewenste taal in het voertuig specificeren. De beschikbare talen zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Spaans, Tsjechisch en Turks.

 

15. Hoe kan de SIM-kaart en de bijbehorende intelligente noodoproep gedeactiveerd/opnieuw geactiveerd worden?

Als je de functie Intelligente noodoproep niet wilt gebruiken (bijv. in het geval dat je een occasion koopt), is het mogelijk om de vooraf geïnstalleerde SIM-kaart van het voertuig en de bijbehorende functie Intelligente noodoproep door een geautoriseerde BMW Motorrad Retailer te laten deactiveren. Een overeenkomstig indicatielampje verschijnt in het instrumentenpaneel indien de SIM-kaart is gedeactiveerd. De "Hernieuwde activatie" van de SIM-kaart kan tevens worden uitgevoerd door een geautoriseerde BMW Motorrad Retailer.

 

Nog meer gedetailleerde technologie.

spinner